en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Letná stáž B/S/H

Cieľom letnej stáže je ponúknuť spolupráciu študentov technických smerov so spoločnosťou B/S/H so zámerom: