en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

S6: Laboratórium elektrických pohonov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov, špeciálne je vybavené pre meranie elektrických strojov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu S6 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov S6: Laboratórium elektrických pohonov