en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky bolo otvorené v spolupráci s firmou Volkswagen. Toto laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti automobilovej elektrotechniky.

 

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu BS02 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky