en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky bolo otvorené v spolupráci s firmou Volkswagen. Toto laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti automobilovej elektrotechniky.

 

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu S5 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky S5: Laboratórium automobilovej elektrotechniky