en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

BS01: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti všeobecnej elektrotechiky.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu BS01 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

BS01: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky BS01: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky BS01: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky BS01: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky