en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

S4: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti všeobecnej elektrotechiky.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu S4 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

S4: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky S4: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky S4: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky S4: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky