en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

BS24: Laboratórium regulovaných pohonov

Laboratórium regulovaných pohonov je špičkové laboratórium vybavené prevažne pohonárskou technikou firmy SIEMENS. Laboratórium je určené na praktickú výučbu študentov v oblasti riadenia a parametrizovania priemyselných meničov, praktickej realizácie regulovaných pohonov, riadenia mechatronických systémov, HIL (Hardware in the Loop) simulácie a riadenia, automobilovej mechatroniky. Laboratórium slúži aj na riešenie výskumných úloh zameraných na analýzu a simulácie dynamických sústav, návrh a overenie riadenia elektrických pohonov alebo častí výrobných liniek s využitím reálnych meničov.

Vybavenie laboratória:

Predmety vyučujúce sa v laboratóriu:


 Fotogaléria:

BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov BS24: Laboratórium regulovaných pohonov