en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov a elektrických prístrojov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu R22 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky