en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov a elektrických prístrojov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu B004 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky