en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L225/B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ

Laboratórium výskumných projektov bolo modernizované v rokoch 2010 až 2012 z fondov Európskej únie, je určené hlavne na výskumné a vývojové práce z oblastí programovateľných elektrických napájacích zdrojov, programovateľných automatov, priemyselných zberníc automobilovej elektrotechniky, mechatronických automatizovaných systémov a CAD systémov pre návrh a konštrukciu elektrických strojov. Slúži hlavne diplomantom a doktorandom katedry pri vypracovávaní ich prác, pre riešenie výskumno-vývojových úloh a úloh, riešených pre priemyselnú prax.

Vedúci laboratória - Ing. Ján Bačík, PhD.

Vybavenie laboratória:

Laboratórium je vybavené univerzálnymi zdrojmi pre testovanie prototypov elektrotechnických zariadení, vodíkovým palivovým článkom a fyzikálnym modelom autonómneho vozidla s moderným LIDAR systémom a senzorom SICK (snímanie priestoru v rozsahu 270°), systém spriahnutých pohonov a pneumatická linka na triedenie farebných pukov na báze PLC Siemens S300, operačný systém Linux, open source platforma ROS (Robot Operating System) pre vývoj robotických aplikácií. Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné riešenie výskumných úloh z oblasti mobilnej robotiky a riadenia elektromechanických a pneumatických systémov, pre riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov.


Fotogaléria:

 

B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ