en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov

Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov je určené na výskum a výučbu v oblasti implementácie riadiacich systémov a algoritmov riadenia na báze mikropočítačovej a PC techniky pripojenej k pneumatickým a hydraulickým systémom. Výskumná činnosť laboratória je zameraná na oblasť zálohovania v hierarchických riadiacich systémoch a moderné technológie vizualizácie technologických procesov.

Vedúci laboratória - Ing. Peter Bober, PhD.

Vybavenie laboratória:

Laboratórium je vybavené stavebnicou pneumatických a hydraulických prvkov FESTO DIDACTIC pre výučbu riadenia pneumatických a hydraulických systémov. Stavebnica je rozšírená o moduly pre logické riadenie kontaktnými schémami a riadiacim počítačom FATEK B1z-10MR. Na počítačoch v laboratóriu je nainštalovaný softvér FluidSim a WinProLadder. Laboratórium slúži ako univerzálna seminárna miestnosť s dataprojektorom, na riešenie balárskych prác a primárne na výučbu predmetu.

V laboratóriu B219 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

 

L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov