en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov

Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov je určené na výskum a výučbu v oblasti implementácie riadiacich systémov a algoritmov riadenia na báze mikropočítačovej a PC techniky pripojenej k pneumatickým a hydraulickým systémom. Výskumná činnosť laboratória je zameraná na oblasť zálohovania v hierarchických riadiacich systémoch a moderné technológie vizualizácie technologických procesov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu B219 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

 

B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov