en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B231: Prednášková miestnosť

Miestnosť B231 slúži ako prednášková miestnosť pre maximálne 30 ľudí.

Vybavenie učebne:

V učebni B231 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

B231: Učebňa B231: Učebňa B231: Učebňa B231: Učebňa