en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L215: Prednášková miestnosť

Miestnosť L215 slúži ako prednášková miestnosť pre maximálne 30 ľudí.

Vybavenie učebne:

V učebni L215 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

L215: Učebňa L215: Učebňa L215: Učebňa L215: Učebňa