en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B228: Laboratórium simulačných systémov

Laboratórium simulačných systémov je určené pre praktickú výučbu predmetov, využívajúcich nástroje CAD a CAE pre modelovanie a simuláciu výrobných systémov, modelovanie podnikových procesov, projektovanie elektrotechnických sústav. Vedeckovýskumná činnosť laboratória je zameraná na riešenie úloh z oblasti nových metód projektovania elektrotechnických zariadení, optimalizácie rozvrhovania výroby metódou genetických algoritmov a výskumu chovania sa a optimalizáciu spojitých a diskrétnych dynamických systémov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu B228 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov B228: Laboratórium simulačných systémov