en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B226: Laboratórium výkonovej elektroniky

Laboratórium výkonovej elektroniky je určené pre zabezpečenie výučby predmetov z oblasti výkonovej elektroniky, meničov a riadiacich obvodov výkonových polovodičových meničov.

Laboratórium je vybavené pre potreby výučby predovšetkým digitálnym osciloskopmi, bežnými analógovými meracími prístrojmi a multimetrami, laboratórnymi zdrojmi malých napätí, generátormi hradlových impulzov. Pre potreby výučby vyšších ročníkov a diplomové práce sú používané niektoré špeciálne zariadenia. Patria k nim prúdové sondy, digitálne multimetre pre meranie neharmonických veličín, jednofázový analyzátor výkonu. Pre potreby výučby a výskumu je laboratórium vybavené pultmi s potrebnými striedavými a jednosmernými napájacími zdrojmi.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu B226 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

 

B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky B226: Laboratórium výkonovej elektroniky