en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie

Laboratórium priemyselnej automatizície slúži pre praktickú výučbu študentov pri vývoji a tvorbe riadiacich a vizualizačných aplikácií so zameraním na využitie logických automatov (PLC) a moderných metód riadenia z oblasti umelej inteligencie (fuzzy riadenie a riadenie pomocou neurónových sietí).

Významnou podporou pre návrh, vývoj, simuláciu a realizáciu RT (Real Time) aplikácií fuzzy riadiacich systémov predstavuje Vývojové štúdio pre RT fuzzy systémy zakúpené v rámci projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ (v cene cca 50 000 €). V rámci projektu KEGA bolo laboratórium v r.2008 sprístupnené ako virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi založené na princípe vzdialeného prístupu používateľov k pracoviskám prostredníctvom Internetu.

Laboratórium slúži aj ako výskumné pracovisko pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a úloh riešených na báze hospodárskych zmlúv pre prax zameraných predovšetkým na návrh a realizáciu riadiacich a vizualizačných systémov elektromechanických sústav na báze logických automatov.

Vybavenie laboratória

V laboratóriu B225 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

 

B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie