en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Konferencia EDPE 2021

Pozvánka na tradičnú konferenciu EDPE 2021 indexovanú v IEEE Xplore, Scopus a Web of Science kde katedra KEM je spoluorganizátorom konferencie.

35th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 10th Joint Croatia-Slovakia Conference
https://www.edpe2021.fer.hr/

Prezentácia konferencie

Termíny: