en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Knovel Academic Challenge

Jesenná súťaž Knovel Academic Challenge je určená pre študentov VŠ. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v službe Knovel. Súťaž trvá do 1.11.2015, pričom vyhodnotenie s možnosťou výhier je každý týždeň. Súťaže sa môžu zúčastniť aj pedagógovia a knihovníci. Registrácia je na stránke: http://knovelac.com/registration/

Čo je Knovel Library?

Knovel je webová aplikácia integrujúca technické a prírodovedné informácie s analytickými a vyhľadávacími nástrojmi, ktoré podporujú inovácie a poskytujú odpovede, ktorým odborníci môžu dôverovať. www.knovel.sk

Knovel Library je dostupná pre 15 slovenských univerzít a ďalších akademických inštitúcií v rámci národného projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom" riešené Centrom VTI SR a pokrýva obdobie od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2015.