en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2021

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Priemyselná elektrotechnika a Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 14. septembra 2021.

HARMONOGRAM ING. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021

HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021

Opravné štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

Linka Webex: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e3b449c881e6b09aad8e3f729b5e9aa60