en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2021_EN

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy v anglickom jazyku sa budú konať dňa 30. augusta 2021.

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021_EN

Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mfe52f974c358c44b815d36407370d79e