en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2020

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy a Bc. študijný program Automatizované elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 16. septembra 2020.

HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020

HARMONOGRAM ING. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020

Opravné štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

Ing. opravné štátne skúšky - https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=ef148af94037275d680eb24b5e21aee7d

Bc. opravné štátne skúšky - https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e133a8b4e9d1808268bef44b63553aed9