en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2019

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy a Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 17. septembra 2019.

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2019