en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2016

Opravný termín štátnych skúšok pre Ing. a Bc. štúdium:

 

Termín: 13. september 2016

Harmonogram štátnych skúšok