en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2022

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Priemyselná elektrotechnika_ ES sa budú konať dňa 24. mája 2022.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2022

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU