en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2021

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať v dňa 25. mája 2021.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021

OKRUHY TÉM K ŠTÁTNICOVÉMU PREDMETU

Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

Komisia č.1: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=ef11827266e0aa9359bde4c268a343212
Komisia č.2: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=ef40b9d9b41a78d3c96bf86e0b3c0d396
Komisia č.3: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e413a09878c324839b6245c0d343cc5d5