en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2021_EN

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy v anglickom jazyku sa budú konať v dňa 27. mája 2021.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021_EN

Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mf4d1eddb9b6a95e2000d0a0a5f766cfd