en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2020

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať v dňoch 26.-27. mája 2020.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020

OKRUHY TÉM K ŠTÁTNICOVÉMU PREDMETU

Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

1. Komisia - https://feituke.webex.com/feituke/onstage/g.php?MTID=e3964745d0cadcbc0ec0b282b85ea125a
2. Komisia - https://feituke.webex.com/feituke/onstage/g.php?MTID=efd607e84059aae18322ddf27ce2bd54d
3. Komisia - https://feituke.webex.com/feituke/onstage/g.php?MTID=e38de546b9a888ff6008a102916637540