en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2019

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 21. mája 2019.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2019

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU