en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2018

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 22. mája 2018.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU