en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Dizertačnej skúšky 2021

Dizertačná skúška na Katedre elektrotechniky a mechatroniky sa bude konať dňa 11. marca 2021.

HARMONOGRAM DIZERTAČNEJ SKÚŠKY A ZLOŽENIE KOMISIÍ 2021

Dizertačná skúška bude prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=m0a3aabd623097ed69b66fea07497352f