en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Dizertačnej skúšky 2022

Dizertačná skúška na Katedre elektrotechniky a mechatroniky sa bude konať dňa 2. marca 2022.

HARMONOGRAM DIZERTAČNEJ SKÚŠKY A ZLOŽENIE KOMISIÍ 2022

Dizertačná skúška bude prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

WEBEX - Ing. Stanislav Alexovič 

WEBEX - Ing. Viktor Petro