en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2022

Štátne skúšky pre Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 22. júna 2022.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2022