en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2020

Štátne skúšky pre Bc. študijný program Automatizované elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 23. júna 2020.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020

Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

1. Komisia - https://feituke.webex.com/feituke/onstage/g.php?MTID=e36e7b2f72d6e85d6c946f3c8b13a61cf
2. Komisia - https://feituke.webex.com/feituke/onstage/g.php?MTID=e3dc38add2f40a0b15eb5411a219992cf
3. Komisia - https://feituke.webex.com/feituke/onstage/g.php?MTID=e862c4d7a7870a00ebf4af97cef96913f