en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2018

Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 19. júna 2018.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018