en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

ERASMUS+ 2017

V rámci výmenného programu ERASMUS+, uzavrela naša katedra zmluvu s partnerským pracoviskom University of Novi Sad Srbsko, Faculty of Technical Sciences, Department of Power, Electronic and Telecommunication Engineering (Chair of Power Electronics and Converters)
V rámci tejto spolupráce je plánovaná mobilita 3 študentov na 3 mesiace v zimnom semestri ZS 2017/18 v bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku a výber záujemcov bude uskutočnený v prvej polovici apríla 2017. Využite preto túto možnosť rozšíriť si svoj obzor, získať nové vedomosti, spoznať nových ľudí i zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Ďalšie informácie nájdete TU, prípadne ich záujemcom poskytne doc. Viliam Fedák, KEM, u ktorého sa môžete predbežne prihlásiť.