en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

EDPE 2015

ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS
18. medzinárodná konferencia EDPE'15

Termín konania: 21. - 23. september 2015

Miesto konania: Tatranská Lomnica, Hotel Slovan

Termín zaslania príspevkov: do 15. mája 2015

Témy konferencie:


Viac informácií nájdete na stránke: www.edpe.sk