en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Dôležitý oznam pre študentov

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavirusom COVID-19 sú pre študentov vydané nasledovné pokyny:

1. Študenti sú povinní pravidelne sledovať svoje e-mailové schránky pridelené na TUKE (meno.priezvisko@student.tuke.sk), prostredníctvom ktorých budú informovaný o dôležitých udalostiach a o výučbe v rámci jednotlivých predmetov.

2. V prípade potreby konzultácií majú študenti možnosť kontaktovať svojich vyučujúcich (prednášajúci, cvičiaci) prostredníctvom študentského e-mailu, príp. inou vzájomne dohodnutou formou elektronickej komunikácie.
Každý študent by mal byť v kontakte so svojim vyučujúci v rámci daného predmetu.
(Pracovný e-mail každého vyučujúceho je v tvare: meno.priezvisko@tuke.sk)

3. Termíny odovzdávania záverečných prác pre končiacich študentov ostávajú nezmenené podľa pôvodného časového harmonogramu.
Každý končiaci študent musí byť v kontakte so svojim vedúcim práce.

4. Informácie pre končiacich študentov budú zverejňované okrem e-mailov aj na web stránke FEI a KEM.