en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Dôležité termíny k Ing. štátnym záverečným skúškam

Dôležité informácie pre študentov k Ing. štátnym záverečným skúškam

  1. Termín odovzdania diplomovej práce: 4.5.2020
  2. Termín odovzdania prezentácie pre diplomantov: 22.5.2020
  3. Zápis oponentov do systému MAIS: 24.4.2020
  4. Termín konania Ing. štátnic: 26.-27.5.2020

Štátne záverečné skúšky budú prebiehať formou videokonferencie. Okruhy tém k štátnicovému predmetu

Viac informácií o priebehu letného semestra 2019/2020 nájdete na stránke FEI.