en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Diplomové práce z priemyselnej praxe

Pre študentov záverečných ročníkov Ing. štúdia, ktorí majú záujem riešiť svoju diplomovú prácu v priemyselnej praxi, je k dispozícii zoznam týchto voľných tém: Zoznam tém diplomových prác z priemyselnej praxe.
V prípade, že máte záujem riešiť niektorú z týchto tém ako diplomovú prácu, kontaktujte prosím vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.