en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Diplomové práce vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o.

Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach, ktorej výrobným programom je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu, má záujem o absolventov nášho študijného programu "Elektrotechnické inžinierstvo". Študentom tohto študijného programu ponúka možnosť riešiť záverečné práce v rámci ich podniku: Zoznam tém záverečných prác vo firme BSH.
V prípade záujmu riešiť záverečnú prácu vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o., kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.

Navyše aj v tomto roku plánuje firma BSH Drives and Pumps s.r.o. zamestnať až 40 uchádzačov o zamestnanie s vysokým finančným ododnotením, nástupným platom viac ako 1000 € a možnosťou ďalšieho kariérneho rastu. Okrem toho ponúka firma BSH Drives and Pumps s.r.o. aj platené stáže pre študentov počas letných prázdnin. Pri výberovom konaní budú mať prednosť vždy tí uchádzači, ktorí vo firme už pracovali alebo riešili diplomové práce.