en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Diplomové práce v spoločnosti Bukóza Holding pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia

Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, ktorá je modernou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ponúka študentom študijného programu "Elektrotechnické inžinierstvo" možnosť riešiť diplomové práce v rámci ich spoločnosti: Zoznam tém diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding.
BUKÓZA HOLDING patrí k významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu.
V prípade záujmu o riešenie diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding, kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. Pôvodnú tému diplomovej práce je možné zmeniť za niektorú z tém v spoločnosti Bukóza Holding.