en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Detská univerzita TUKE

Technická univerzita v Košiciach aj tento rok pripravila pre deti v poradí už 10. ročník Detskej univerzity. Snahou tohto projektu je umožniť žiakom základných škôl priblížiť univerzitný život, ako aj sprístupniť vedu a techniku a jej aplikovateľnosť v praxi.

Súčasťou 10. ročníka detskej univerzity bola aj naša ketedra. V rámci programu na našej katedre, študenti Detskej univerzity absolvovali prednášku z názvom "Pestrý svet robotov". Po prednáške sa rozdelili na skupiny. Jedna za skupín sa pred hlavným vchodom dozvedela niečo o elektromobiloch a na jednom z nich si študenti mohli aj zasúťažiť. Druhá skupina sa presunula do jednotlivých učební, kde pracovali s robotmi, učili sa ich programovať a dozvedeli sa aj čo je dron. Po hodine a pol se skupiny vymenili a tak mohli študenti absolvovať celý program na našej katedre.

 


 

Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE Detská univerzita TUKE