en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Deň otvorených dverí 11. november 2014

     Technická univerzita v Košiciach každoročne organizuje podujatie pod názvom „Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach“. Je to čas, keď univerzita otvára svoje priestory nielen žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na TUKE, ale aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o chod a vedeckú činnosť tejto inštitúcie.

     V rámci tejto akcie, ktorá sa uskutoční 11.11.2014 si budete môcť prezrieť priestory našej katedry, oboznámiť sa s našimi študijnými programami, oblasťami výskumu a najzaujímavejšími prácami našich študentov.

DOD TUKE