en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Deň kariéry TUKE - uvoľnenie z vyučovania

V stredu 17.10.2018 sa uskutoční už 14. ročník veľtrhu Deň kariéry TUKE. Veľtrh sa bude konať od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Univerzitnej knižnici TUKE.
Na základe povolenia prodekan pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Ľubomíra Beňu, PhD., študenti ktorí sa zúčastnia spomínanej akcie, budú ospravedlnení z vyučovania.