en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Bakalársky projekt

Do 26.9.2016 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a  dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom priradené témy z úrovne katedry. Úplný zoznam tém bude dostupný od 21.9.2016.