en sk
Department of Electrical Engineering and Mechatronics FEI TU of Košice

Power Electronics

Na stránke predmetu Výkonová elektronika sa nachádzajú podklady na prednášky. Samotné podklady nepostačujú na prípravu na skúšku z predmetu. Vyžaduje sa účasť na prednáškách na doplnenie podkladov o vlastné poznámky.

Pozn.: V danej situácii možno pomôže pri štúdiu predmetu VE aj výber zo skrípt Akčné členy a pohony, ktorý síce nie je určené pre študentov našej katedry, ale sú tam niektoré podobné časti. Preto je tento text dodatočne pridaný.

Taught by:

:
Meranie č. 5 LTspice 4,42 kB 03.05.2021
Meranie č.5 Jednofázový striedač s RL záťažou 200,98 kB 03.05.2021
Meranie č. 4 LTspice 682 B 18.04.2021
Meranie č.4 Jednosmerný znižovací impulzový menič 143,19 kB 18.04.2021
Meranie č. 3 LTspice 1,02 kB 11.04.2021
Meranie č.3 JEDNOFÁZOVÝ STRIEDAVÝ MENIČ NAPÄTIA S R-L ZÁŤAŽOU 182,00 kB 11.04.2021
Meranie č.2 JEDNOFÁZOVÝ JEDNOIMPULZOVÝ RIADENÝ USMERŇOVAČ 149,42 kB 15.03.2021
Meranie č.2 LTspice 1,05 kB 14.03.2021
Meranie č.1 LTSpice 487,00 kB 28.02.2021
Meranie č.1 Spínacie vlastnosti výkonových tranzistorov 176,41 kB 28.02.2021
Harmonogram cvičení 2020/2021 140,56 kB 11.02.2021
OTÁZKY NA SKÚŠKU Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY
25,96 kB 07.05.2020
Akčné členy + spätný vplyv meničov
2,29 MB 19.04.2020
STRIEDAČE
317,85 kB 19.04.2020
Špecifické ciele výučby KM
395,40 kB 26.04.2019
Priebehy ud pre 3f usmerňovače
1,32 MB 22.03.2019
10 pilierov VE - text
1,16 MB 12.02.2019
ÚVOD
158,40 kB 22.11.2018
VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SÚČIASTKY
1,77 MB 22.11.2018
USMERŇOVAČE
1,79 MB 22.11.2018
STRIEDAVÉ MENIČE
238,39 kB 22.11.2018
JEDNOSMERNÉ MENIČE
831,83 kB 22.11.2018
MENIČE FREKVENCIE
1,73 MB 22.11.2018
SPÄTNÝ VPLYV MENIČOV
516,41 kB 22.11.2018
NAPÁJACIE ZDROJE
846,60 kB 22.11.2018
RIADENIE SPÍNANÝCH ZDROJOV
309,64 kB 22.11.2018
REZONANČNÉ MENIČE
214,20 kB 22.11.2018
PFC MENIČE
407,50 kB 22.11.2018
MENIČE PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
682,76 kB 22.11.2018
CV11 - Meranie č. 5 --- Jednofázový mostíkový napäťový striedač 49,16 kB 18.04.2018
CV9 - Meranie č. 4 --- Jednosmerný znižovací impulzový menič 33,25 kB 04.04.2018
CV8 - Meranie č. 3 --- Jednofázový striedavý menič napätia 40,97 kB 25.03.2018
CV5 - Meranie č. 2 --- Jednofázový jednoimpulzový riadený usmerňovač 46,52 kB 04.03.2018
Jednofázové usmerňovače - doplnkový text
2,17 MB 27.02.2018
10 základov VE
452,16 kB 27.02.2018
Spínacie charakteristiky výkonových tranzistorov
1,22 MB 26.02.2018
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty 419,43 kB 21.02.2018
CV3 - Meranie č. 1 --- Spínacie vlastnosti výkonového tranzistora 36,80 kB 18.02.2018
Zbierka príkladov
3,46 MB 12.02.2018
Výkonové polovodičové súčiastky - skriptá
978,05 kB 11.02.2016